Gözlem Kuyuları

Yeraltı suyu düzeyinin ve/veya su kalitesinin zamana bağlı olarak uzun dönemli ölçümünde, örneklemesinde ve suverenin hidrolojik değişkenlerinin belirlenmesinde kullanılan, üretim kuyusuna yakın bir uzaklıkta açılan ve ondan daha dar çaplı, genellikle filtresiz, ikinci dereceden araştırma kuyusu, rasat kuyusu.

Düzenli raporlarımız su çıkarma uygulamalarını desteklemek ve gerektiğinde arıtma izni ve planlaması için kullanılabilmektedir. Su kalitesi sorunlarını çözme konusunda uluslararası ölçekte yıllara dayanan deneyimimizle, sizin yeraltı suyu durumunuza uygun bir çözümün bulunduğundan emin olabilirsiniz.

Su en değerli ve en hassas varlıklarınızdan biridir. Yeraltı suyu potansiyelinizden maksimum düzeyde yararlanma konusunda daha fazla bilgi için ekibimizi hemen arayın.

İletişim Formu