Jeotermal

Globalleşen ve büyüyen dünyanın en önemli ihtiyaç kaynağı hiç şüphesiz enerjidir. Enerji toplumların daha rahat ve yaşanabilir bir hayat sürmesi için önemlidir. Ancak enerji elde edilmesi ve bunun kullanılmasının çevre ve insan sağlığına etkileri de ciddi boyutlara ulaşmış olmakla birlikte, insanlık artık temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları aramaya yönelmiştir. Bu nedenle dünya genelinde rüzgâr, güneş ve jeotermal gibi çevreci enerji kaynaklarına olan ilgi artmış ve bu yönde çalışmalar yapılarak, çevre bilincini ön plana alan bir enerji politikası izlenmesinin gerekliliği vurgulanmıştır.

Ülkemizde özellikle son dönemde hızla gelişen ve büyüyen bir sektör olan jeotermal enerji üretim amaçlı sondaj çalışmaları bilimsel yöntemler ile gerçekleştirilmektedir. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak her geçen gün değişen ve gelişen teknik yöntemlerle birlikte sondaj kuyusunun açılacağı lokasyonunun doğru tespiti de oldukça önemli bir husustur.

Jeotermal sondaj çalışmalarında proseslerin doğru şekilde yönlendirilmesi sondaj esnasında karşılaşılabilecek sorunların önceden tespiti noktasında kolaylık sağlamaktadır.

Özcan Su Sondaj Jeotemal Sondaj Enerji, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, çevre ve insanı çalışmalarının odak noktasına alan ve bu yönde çalışmalarını gerçekleştiren bir şirket olarak jeotermal üretim sahalarının tespiti, sondaj kuyularının açılması ve sonrasında yapılacak çalışmaları bütüncül olarak ele alarak doğru çözümler üretmeyi kendisine ilke edinmiştir.

 • JEOTERMAL SAHALARIN ARAŞTIRILMASI
 • JEOTERMAL ENERJİ REZERVUAR DEĞERLENDİRİLMESİ
 • JEOTERMAL SONDAJLAR
 • JEOTERMAL SONDAJLARIN REHABİLİTE ÇALIŞMALARI
 • JEOTERMAL SONDAJ KUYU TESTLERİ
  • Kabuklaşma İnhibitörü Testi
  • Rezervuar Sınır Testi
  • Uzun Süreli Basınç Azalım Testi
  • Basınç Yükselim Testi
  • Kuyu İçi Akış Testleri
  • Barometrik Etki Testi
  • Kuyu Dibi Sıcaklık Ölçümü
  • Kuyu İçi Statik Sıcaklık ve Basınç Profili Alımı
  • Dinamik Sıcaklık ve Basınç Profili Alınması
  • Değişken Debili Basınç Azalım ve Yükselim Testi
 • JEOTERMAL ENERJİ SAHALARINDA TEKRAR BASMA VE BASMA PROJELERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
 • JEOTERMAL ENERJİ ÜRETİM DONANIMLARI VE TESİSLERİ YAPIMI

gibi hizmetleri şirketimiz Jeotermal alanda deneyimli kadrosu ve her türlü jeolojik ve topografik koşullara uygun makine ve ekipmanlarıyla müşterilerimize sunmaktadır.

İletişim Formu